Fleksibilan sistem za upravljanje dokumentacijom koji prati životni ciklus sadržaja.

eDoc

eDoc je sistem za kreiranje, upravljanje i pregled dokumenata direktno u okviru Software.


Karakteristike

 

Struktura dokumenata i direktorijuma

Organizujte dokumente u strukturu koja se lako kreira


Pregled dokumenata

Pregledajte čitav niz različitih tipova dokumenata


Prevuci i otpusti (Drag and Drop)

Prevuci i otpusti dokumenta direktno u formular


Jedinstven pregled

Upravljanje dokumentima u okviru jednog ekrana za pregled


Pojedinačne postavke

Konfigurišite različite postavke za svoju strukturu

Mogućnost proširenja

Sistem može da se proširuje i nadograđuje novim dodacima

Jedinstven pregled


Upravljanje dokumentima u okviru jednog ekrana za pregled. Obezbeđuje meni sa sadržajem i deo za pregled dokumenta u cilju bržeg obavljanja posla. Radna površina omogućuje premeštanje postojećih dokumenata i direktorijuma, kao i kreiranje novih. 

Software text and image block
Software image and text block

Podrška za prevlačenje i otpuštanje (Drag and Drop)

Jedinstveni pregled obezbeđuje podršku za prevlačenje i otpuštanje.  U pregled je moguće direktno ubacivanje pojedinačnih dokumenata kao i strukture direktorijuma. Time je omogućen jednostavan prenos postojećih struktura u eDoc sistem za upravljanje dokumentacijom.

Pregled direktorijuma (Kanban/List/Form)


Standardni Software pregledi (Kanban, List i Form) su implementirani i za direktorijume. Kanban pregled se može koristiti i za direktni prikaz poddirektorijuma ili dokumenata određenog direktorijuma. 

Software text and image block

Zatražite prezentaciju


Ako želite da vidite demonstraciju rešenja zatražite prezentaciju.