Brother PT-H500

 PT-H500

             

Trake crno na belom 24 mm (4m), USB kabl, CD-ROM sa softverom za kreiranje nalepnica, kaiš za ruku


                       

PT-H500

 • brzina štampanja: do 20 mm/ sec                                                                   
 • tastatura QWERTY
 • štampanje u više redova (7 linija)
 • mogućnost povezivanja na računar
 • širina trake: 3.5 -24 mm
 • automatsko odsecanje

 

Brother PT-H500, kao i ostali predstavnici uređaja za obeležavanje, radi u svrhu korisnika koji kreira nalepnice- nudi spektar od šest mogućih širina nalepnice, kreiranje različitih dimenzija nalepnice, okvira  nalepnice, ubacivanje npr. loga, barkoda...

Štampači, računarska i mrežna oprema, IP kamere...

PREZENTACIJE I IZLAGANJA

 • QDITA for mobile eLearning
 • Clustering of learning objects for different knowledge levels as an approach to adaptive e-learning based on SCORM and DITA
 • An eco-system for adaptive e-learning
 • Learning content development process based on DITA learning objects and different knowledge levels
 • Online course visual experience formation QDITA for mobile eLearning
 • Open Source alternative
 • XML – arhitektura za dizajn, pisanje i upravljanje edukativnim sadržajem

Detaljnije...

Foto galerija