Brother PTE100VPYJ1

PTE100VP

 

Sadržaj isporuke: TZe-S631traka (12 mm širina, 8m dužina, black on yellow) , kutija za nošenje, AC adapter


            PTE100VP


             TZS631

     

PTE100VPYJ1

Jednostavno i efikasno obeležavanje
   

 • brzina štampanja: 20 mm/ sec                                                                   
 • tastatura tip ABCD + cifre
 • štampanje u više redova (2 linije), vertikalno štampanje
 • širina trake: 3.5 / 6 / 9 / 12mm
 • ručno odsecanje trake
 • traka TZ

 

Brother PTE100VPYJ1 je profesionalni štampač za obeležavanje kablova u instalacijama.

Lak za rukovanje, sa mogućnošću izbora između nekoliko vrsta traka, a u zavisnosti od mesta instalacije, temperaturnih uslova, količine kablova...

brother diploma1s  brother diploma1s
Štampači, računarska i mrežna oprema, IP kamere...

PREZENTACIJE I IZLAGANJA

 • QDITA for mobile eLearning
 • Clustering of learning objects for different knowledge levels as an approach to adaptive e-learning based on SCORM and DITA
 • An eco-system for adaptive e-learning
 • Learning content development process based on DITA learning objects and different knowledge levels
 • Online course visual experience formation QDITA for mobile eLearning
 • Open Source alternative
 • XML – arhitektura za dizajn, pisanje i upravljanje edukativnim sadržajem

Detaljnije...

Foto galerija