Turistička organizacija Boljevac
 
  ORGANIZATOR MANIFESTACIJE
 

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR BOLJEVAC
Tel. +381 30 63737
E-mail kultura@ptt.yu

 


 

Manifestacije

ETNO-FESTIVAL "CRNOREČJE U PESMI I IGRI"

Etno-festival "Crnorečje u pesmi i igri" prikazuje tradicionalnu kulturnu baštinu svake godine drugog vikenda u junu.
U folklornim igrama, pesmama i svirkama prepliću se etno-kulturni slojevi različitog porekla i starine. Na festivalu se prikazuju i običaji koji potiču od ritualizovanog i raskošno simbolizovane magije. Poreklo im je u ostacima slovenske mitologije, ali i u mitovima stare civilizacije. Običaji, naravno nemaju više magijsko-obredni karakter, već čine reminescenciju proteklih vremena.

"Crnorečje u pesmi i igri", osim očuvanja tradicije, predstavlja i mesto susreta, razgovora i odmeravanja lepote pevanja, igranja i svirke najtalentovanijeg pojedinca i grupe. Pri tom se nastoji da se očuva visoka estetska vrednost narodne umetnosti i njen autentični karakter.

Posebni deo festivala je Predtakmičenje trubača za Sabor u Guči. "Ovo je za nas veoma važno iskustvo. Osim u folklornom bogatstvu, uživali smo i u impresivnom i intenzivnom zvuku trubača", rekao je Ludolf Pič, profesor etnomuzikologije na Muzičkoj akademiji u Beču, prilikom posete Crnorečju.
Crnorečje sadrži i program umetničke etno-muzike, izložbe proizvoda starih zanata i prodajnu izložbu zdrave hrane.

Festival je otvoren i za inostrane ansamble i pojedince koji se bave tradicionalnom kulturom i umetničkom nadgradnjom.

  U okviru Crnorečja od ove godine, uveden je  program predtakmičenje frulaša Istočne Srbije za Republički sabor „Oj Moravo“ u Prislonici.

 

Rtanj

 

 

 
Odmaralište "Rtanj"
Tel/Faks 030/ 63-384, mob.tel. 063 414 475
E-mail: ekortanj@ptt.yu
Design by: IRVAS International