Fina granularizacija sadržaja, osnova za implementaciju i poboljšanje obrazovanja primenom eLearning sistema
ETRAN, Srebrno jezero 2015

Title: Fina granularizacija sadržaja, osnova za implementaciju i poboljšanje obrazovanja primenom eLearning sistema

Authors: Ljubiša Jovev, IRVAS International d.o.o..

Venue: ETRAN konferencija, Srebrno jezero, Srbija 2015.

Abstract: U radu se daje prikaz savremenih eLerning sistema za potrebe formalnog i neformalnog obrazovanja primenom naprednih tehnologija i odgovarajućih pedagoških i metodoloških pristupa. Poseban naglasak u prezentaciji je dat na organizaciji edukativnog sadržaja u formi fino granuliranih objekata učenja koji se mogu ponovno koristiti (Reusable Topics). Kao primer takvog pristupa biće prikazana QDITA platforma i moguće integracije u kompleksne eLearning sisteme.

Download the paper

Modeling University Metropolitan Online Learning System Architecture - The Togaf / Archimate Way
The Fourth International Conference on e-Learning (eLearning-2013)