Za vaše efikasnije fakturisanje

eFaktura + Kako početi ?

Registruj se

Popuni  formular sa neophodnim podacima 

Instalacija

Po prijemu Vaše prijave u roku od 24 sata biće izvršena potrebna instalacija

Obezbedi parametre za pristup SEF-u

Samostalno ili uz našu pomoć izvrši registraciju na portalu SEF

Počni sa korišćenjem

Prijavi se na svoj eFaktura+ sistem i počni sa korišćenjem sistema 

7 miliona + korisnika koristi Odoo da bi unapredilo svoj biznis.

Pridruži se i obezbedi bolje mesto za svoju kompaniju.

Ključne karakteristike rešenja

FAKTURE-SEF

Sistem generiše i čita fakture u UBL formatu. 

Komunikacija sa SEF-om je dvosmerna.

SERVISI

Podaci o poslovnim partnerima NBS.

XML Izvodi banaka.

KOMUNIKACIJA

Interna i eksterna komunikacija korisnika sistema putem e-maila i chat-a.

MAGACIN

Prijem i otprema robe. Podržan rad sa više magacina i više magacinskih lokacija. Opciono korišćenje bar kod tehnologije u magacinskim operacijama.

Kreiranje faktura i slanje na SEF

Fakture se mogu kreirati na dva načina:

  • Automatski, na bazi prethodno prihvaćenih ponuda
  • Ručno, unosom podataka o kupcu i stavkama artikala ili usluga i svih ostalih obaveznih podataka koje očekuje SEF

Za slanje na SEF dovoljan je jedan klik, posle čega je faktura uspešno prosleđena na portal SEF-a. U slučaju da postoji neka nepravilnost u podacima, dobija se povratna informacija od SEF-a o nepravilnosti.

Postupak za slanje knjižnih odobrenja i avansnih faktura je identičan.

Faktura se može proslediti kupcu i direktno na email, takođe jednim klikom.

Preuzimanje faktura sa SEF-a

Nove fakture prispele na SEF se po pravilu preuzimaju jednom dnevno, automatski. Opciono, može se pokrenuti prenos i ručno, iz korisničkog interfejsa. Fakture preuzete sa SEF-a se smeštaju u knjigu ulaznih faktura (KUF) sa svim podacima, uključujući i priloge. Nakon ovoga, pokreće se proces odobravanja plaćanja koji može biti višefazni.

U slučaju da je na SEF-u bilo promena za prethodno preuzete fakture, vrši se adekvatna izmena u podacima preuzete fakture.

Želim dodatne informacije 

eFaktura

Paket osnovnih funkcija

Hosting

Cloud instalacija sa posebnom bazom podataka. Backup, i monitoring rada. e-mail podrška 5GB prostora za podatke.

Adresar, Kalendar

Adresar poslovnih partnera, pojedinaca i privatnih kontakata, integrisan sa prodajom i nabavkom. Privatni i izajednički kalendar opšte i posebne namene.

Interna i eksterna komunikacija

Komunikacija putem e-maila sa partnerima direktno iz programa. Interna komunikacija zaposlenih putem poruka. Istorijat svih promena nad dokumentima.

Nabavka

Formiranje i slanje porudžbenica dobavljačima. Direktan prijem faktura dobavljača putem e-maila. Preuzimanje faktura dobavljača sa SEF-a. Procedura odobravanja ulazne fakture. Kreiranje ulazne fakture i evidencija plaćanja. Analiza o prodaji po dobavljačima, periodima i drugim relevantnim parametrima.

Prodaja

Formiranje ponuda, profaktura, faktura, avansnih faktura i knjižnih odobrenja. Slanje na SEF ili direktno e-mailom korisniku, sa jednim ili više priloga. 

eFaktura+

Paket proširenih funkcija

Servis NBS

Ažuriranje kjučnih podataka o partnerima posredstvom web servisa Narodne Banke Srbije.

Izvodi banaka

Import izvoda banaka u XML formatu, evidencija plaćanja i povezivanje sa neplaćenim fakturama.

Cenovnici

Neograničen broj prodajnih cenovnika, prema kategorijama kupaca, valuti ili akcijama.

Magacin

Šifarnik artikala i usluga, magacinske lokacije, prijem i otprema robe, istorijat kretanja od dobavljača do kupaca. Kompletna integrisanost sa nabavnom i prodajnom funkcijom.

Odoo ERP proširenje*

Sistem se može dograditi do kompletnog Odoo ERP sistema bez posebne migracije podataka. Za više informacija pogledaj https://www.irvas.rs/ebiz

Paket osnovnih funkcija eFaktura

15 .00 Eur  / mesečno

  • Broj korisnika: 1
  • Kreiranje i slanje faktura kupaca direktno i /ili preko SEF-a
  • Kreiranje porudžbenica, preuzimanje faktura sa SEF-a
  • Interna i eksterna komunikacija putem e-maila i "chat" porukama

Paket proširenih funkcija eFaktura+

50 .00  Eur  / mesečno

  • Broj korisnika: 5
  • Servisi: NBS, import bankarskih izvoda
  • Neograničeni broj cenovnika
  • Magacinsko poslovanje

Zainteresovani ste za eFaktura rešenje?

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.